Viața în campus

Unul dintre obiectivele principale ale EU-CONEXUS este reprezentat de crearea identității propriului campusului. Activitățile implementate au ca scop nu numai dezvoltarea simțului apartenenței la EU-CONEXUS în rândul studenților și al personalului afiliat instituțiilor partenere, ci și extinderea perceperii EU-CONEXUS ca promotor al identității și culturii europene în cadrul comunităților locale, naționale și internaționale.

Consiliul Studenților la nivelul EU-CONEXUS

Consiliul Studenților funcționează drept cea mai înaltă structură reprezentativă a studenților din cadrul alianței. Membrii Consiliului Studenților furnizează sugestii pe teme de interes pentru studenți. Scopul acestuia este îmbunătățirea relațiilor între studenții instituțiilor partenere EU-CONEXUS.

Activități sportive

Sportul este una dintre cele mai bune metode prin care ne putem reuni și dezvolta simțul apartenenței. Pentru a promova EU-CONEXUS și pentru a contribui la reputația sa internațională, un Comitet Sportiv va organiza activitățile și echipele sportive ale EU-CONEXUS.

Activități culturale

Un alt obiectiv principal al EU-CONEXUS este reprezentat de promovarea culturilor și limbilor europene, inclusiv a culturii, gastronomiei și a altor aspecte ale vieții. Din cauza pandemiei actuale, toate activitățile sportive s-au mutat în mediul digital. 

Alte activități sunt în curs de implementare și vor fi disponibile în curând:

Sistemul de prieteni

Sistemul de prieteni reprezintă un element important al vieții studențești. În curând, sistemul de prieteniva ajuta studenții în ceea ce privește mobilitatea și va oferi servicii precum învățarea limbilor străine în tandem (language tandems) sau prieteni-tutori la distanță pentru studenții care sunt în mobilitate virtuală sau pentru cei care nu sunt încă în mobilitate. 

EU‐CONEXUS alumni network

Rețeaua de absolvenți EU-CONEXUS va fi implementată pentru a extinde vizibilitatea EU-CONEXUS și relațiile acesteia cu întreprinderile și societatea.

Școlile de vară și de iarnă

Școlile de vară și de iarnă vor reprezenta o bună oportunitate pentru a oferi acțiuni de mobilitate atât studenților din instituțiile partenere care nu sunt direct implicați în programele comune de studiu, cât și celor care nu pot participa la mobilitatea studențească în timpul anului universitar și studenților din alte universități europene și internaționale.

Programele școlare de vară/iarnă permit o mobilitate importantă în rândul personalului și o mai bună integrare a instituțiilor partenere. Este o oportunitate semnificativă de a îmbunătăți relațiile comunitare la nivel local.

Școlile de vară/iarnă se vor organiza luând în considerare toate aspectele din cadrul temelor referitoare la zonele de coastă, acestea incluzând prezentarea culturilor, tradițiilor și limbilor din comunitatea locală, din țările instituțiilor partenere și din Europa în general.