Cine suntem

SUNTEM

un parteneriat puternic între nouă universități care dezvoltă știința și inovația într-un centru de excelență în domeniul Sustenabilității Urbane Inteligente de Coastă (SmUCS).

PROMOVĂM

Valorile și identitatea europeană prin aducerea împreună a unei noi generații de cetățeni europeni.

NOI CREĂM

un mod unic de a studia și de a efectua cercetări prin alinierea instituțională și mobilități, modelând politici regionale și promovând culturile naționale ale țărilor partenere.

Misiune

Universitatea Europeană pentru Dezvoltarea Durabilă Inteligentă a Zonelor Urbane de Coastă – EU-CONEXUS se angajează creeze un nou cadru instituțional pentru învățământul superior în Europa, care permită un mod cu adevărat european de a studia și de a efectua cercetare prin alinierea instituțională și mobilitatea fără probleme pentru toți. 

DECLARAȚIA DE MISIUNE

Scopuri

Oferirea diplomelor europene comune

50% mobilități pentru studenți și personal academic

Un „campus” interuniversitar european de învățământ superior bazat pe o integrare academică și administrativă din ce în ce mai strânsă

Integrarea programele de licență, master și doctorat care vor combina punctele forte în educație, cercetare și inovare

Integrarea programelor educaționale comune multidisciplinare, multilingve și inovatoare

Abordarea educației și cercetării de afaceri și de elaborare a politicilor publice

Să devină lider global în învățământul superior și cercetare în domeniul sustenabilității urbane inteligente de coastă, cu o perspectivă de extindere dincolo de dimensiunea consorțiului său fondator

Focus tematic

Smart Urban Coastal Sustainability (SmUCS) înseamnă pentru EU-CONEXUS concentrarea activităților în zona de educație, cercetare și inovare, și diseminare a cunoștințelor, în scopul definirii, înțelegerii și abordării provocărilor din societate experimentate de comunitățile din regiunile urbane și semi-urbane de coastă (râuri, mări și oceane).

Smart Urban Coastal Sustainability (SmUCS) nu este un cadru tematic condus de subiect, ci un domeniu de educație și cercetare condus de provocări. Mediile costiere sunt interfețe între zonele interioare de coastă și părțile marine offshore unde activitățile sociale și economice interacționează cu ecosistemele costiere extrem de valoroase și unice. Activitățile socio-economice de-a lungul litoralelor noastre au o conectivitate directă și indirectă și un impact asupra acestor ecosisteme prin furnizarea de bunuri și servicii. Funcționarea și evoluția societăților și mediilor urbane de coastă în contextul schimbărilor climatice și a presiunii antropogene tot mai mari sunt provocări majore abordate în cadrul Smart Urban Coastal Sustainability.

Prin furnizarea de soluții durabile, inteligente, bazate pe natură, EU-CONEXUS poate atinge obiective cheie de durabilitate, reducând impactul asupra ecosistemelor costiere, răspunzând provocărilor actuale și anticipându-le pe cele viitoare.

Exemple pentru domenii de cercetare și educație acoperite în Institutele Comune de Cercetare includ:

  • Guvernarea costieră și ingineria costieră (patrimoniu cultural, justiție ecologică, politici de pescuit, înțelegerea utilizării costiere, energie regenerabilă on-shore/off-shore – construcția și operarea facilităților, legislație…)
  • Ecosistemele costiere cu componentele lor sociale și naturale și părțile interesate (apărarea biodiversității, îmbunătățirea calității apei, gestionarea resurselor de apă, turismul durabil, logistică, ciclul apei, IMM-uri, economie circulară…)
  • Bunăstarea comunităților costiere și îmbunătățirea calității vieții (educație civică și conștientizare a resurselor naturale disponibile, prevenirea bolilor fizice și mentale, obiceiuri sănătoase…)
Info banner

See us