Scopul

În 2025, Universitatea Europeană pentru Dezvoltarea durabilă inteligentă a zonelor urbane de coastă (EU-CONEXUS) va deveni singura instituție europeană transnațională de învățământ superior și cercetare ce poate acoperi, într-o manieră cuprinzătoare și interdisciplinară, dezvoltarea durabilă și provocările societale cu care se confruntă zonele urbane de coastă.

Deviza noastră

Viziunea

EU-CONEXUS – singura instituție europeană transnațională de învățământ superior și cercetare care va putea aborda dezvoltarea durabilă inteligentă a zonelor urbane de coastă din punct de vedere global, prin abordări transdisciplinare, formare profesională, metode educaționale și de cercetare inovatoare și de specialitate și prin furnizarea vastă de servicii în domeniul creșterii albastre.

Va furniza mijloacele și instrumentele pentru promovarea exhaustivității și calității educației și a cercetării și inovației în acest domeniu la nivel european și internațional.

Avantajul competitiv al acesteia va avea la bază expertiza de un deceniu a universităților partenere, precum și poziția dominantă a industriilor europene în domeniul economiei albastre.

Obiective pentru 2022

  • Să acorde titluri academice și diplome europene comune;
  • Mobilitatea studenților și a cadrelor didactice în proporție de 50%;
  • Un „campus“ european interuniversitar de învățământ superior bazat pe o integrare academică și administrativă din ce în ce mai strânsă;
  • Să constituie programe de licență, master și doctorat care vor combina punctele forte din educație, cercetare și inovație;
  • Să constituie programe multidisciplinare, multilingve și inovatoare ale Universității Europene; 
  • Să faciliteze colaborarea dintre instituțiile de învățământ și activitățile comerciale;
  • Să devină lider mondial în ceea ce privește învățământul superior și cercetarea în domeniul dezvoltării durabile inteligente a zonelor de coastă, cu perspectiva dezvoltării dincolo de dimensiunea consorțiul său fondator.

Obiectivul tematic

EU-CONEXUS a ales să își îndrepte atenția asupra zonelor urbane și semiurbane de coastă, pentru că acestea sunt zone din ce în ce mai dens populate și sunt foarte importante pentru comerț, acvacultură și pescuit, energie și turism. Totodată, aceste zone de coastă sunt cele mai vulnerabile în ceea ce privește consecințele schimbărilor climatice.

Universitățile și institutele de cercetare joacă un rol central în promovarea „Economiei Albastre“ și a „Creșterii Albastre“. Este însă nevoie de o nouă abordare în privința organizării studiilor și a cercetării pentru a evidenția complexitatea problemelor și a oportunităților întâlnite în mediile urbane de coastă.