Conceptul de Universitate Europeană 

EU-CONEXUS a fost înființată în cadrul inițiativei privind universitățile europene. Acest program este condus de către Comisia Europeană și a fost creat pentru a consolida parteneriatele strategice la nivel european și pentru a crește competitivitatea universităților europene.

De aceea, Comisia Europeană a elaborat un apel Erasmus+ pentru propuneri, invitând universitățile europene să creeze alianțe transnaționale, care vor deveni universitățile viitoare ce vor promova valorile europene și vor crea spațiul de mâine al învățământului superior.

Ce înseamnă EU-CONEXUS 

Obiectivul principal al consorțiului EU-CONEXUS este implementarea unei idei noi de Universitate Europeană. Aceasta presupune: 

  • Noi programe de studii interdisciplinare și internaționale între membrii consorțiului;
  • Consolidarea cercetării științifice internaționale;
  • Crearea bibliotecilor digitale comune;
  • Crearea unui campus universitar inteligent;
  • Consolidarea competitivității universităților la nivel național și internațional;
  • Noi modele de mobilitate;
  • Specialiști capabili să învețe și să cerceteze dezvoltarea durabilă a zonelor urbane de coastă, creșterea albastră;
  • Noi activități academice internaționale care utilizează metode profesionale și inovatoare pentru a soluționa problemele globale;
  • O strânsă cooperare între universități, companii și autorități municipale în vederea unirii forțelor pentru a rezolva problemele regionale care apar. 

Ce înseamnă să faci parte din Universitatea Europeană 

Apartenența la Universitatea Europeană înseamnă oportunități noi și pentru studenți, și pentru cadre didactice. Vor fi create noi programe internaționale și interdisciplinare de studii, noi modele de mobilitate, biblioteci virtuale comune, ideea unui campus universitar inteligent, iar cercetarea științifică va fi consolidată.

Odată create alianțele universităților europene, calitatea învățământului superior va fi îmbunătățită, gradul acestuia de atractivitate va fi sporit, internaționalizarea va fi extinsă, iar cetățenia europeană consolidată – mobilitatea studenților și a lectorilor va crește.

Se preconizează că primele șaptesprezece universități europene vor deveni un exemplu de urmat pentru alte instituții de învățământ superior, și că acestea vor crește competivitatea universităților de pe continent și calitatea învățământului superior la nivel internațional.