Activități

  • Dezvoltarea unei politici europene privind zonele de coastă;
  • Crearea programelor interdisciplinare, multidisciplinare și a celor de cercetare și de predare intersectorială;
  • Crearea unui „campus“ interuniversitar, bazat pe o integrare academică și administrativă din ce în ce mai strânsă;
  • Instituirea unui sistem european comun de titluri academice și diplome;
  • Inițierea programelor educaționale pentru studenții internaționali, personalul didactic și cercetători; 
  • Extinderea domeniului de aplicare a programelor educaționale cu privire la problemele asociate zonelor de coastă, în special în abordarea problemelor ce pot apărea în viitor în biotehnologia marină, acvacultură, dezvoltarea durabilă a zonelor de coastă, hidrologia marină, ingineria mediului marin, construcții civile și portuare, transportul ecologic, eficiența energetică, orașul portuar inteligent, etc. 
  • Creșterea sferei interdisciplinare a programelor educaționale prin extinderea colaborării cu membrii Alianței; 
  • Extinderea cooperării internaționale în activitățile comune de cercetare; 
  • Creșterea nivelului de internalizaționare? instituțională prin mobilitate fizică și virtuală;
  • Înființarea unui laborator plin de viață?, unde studenții și tinerii specialiști din toată Europa se vor întâlni, vor învăța la comun, vor face schimb de idei și vor colabora pentru a oferi soluții inovatoare pentru industrie.