Fond de dezvoltare a proiectului

EU-CONEXUS, Universitatea Europeană pentru Dezvoltare durabilă inteligentă a zonelor urbane de coastă, abordează dificultățile globale și locale prin abordarea nevoilor societale, economice, tehnice și de mediu ale zonelor de coastă.    

Zona comună de cercetare EU-CONEXUS reunește cercetători și studenți ai diferitelor instituții partenere din domenii comune de interes: Științele Vieții și Biotehnologie; Științele Mediului și Biodiversitate; Inginerie costieră; Științe sociale, culturale și umaniste.

Una dintre dorințele EU-CONEXUS este de a susține implementarea de proiecte comune de cercetare, în cadrul proiectelor colaborative finanțate, prin crearea unui Fond de dezvoltare a proiectului.

Pentru acest Fond de dezvoltare a proiectului, cercetătorii aparținând universităților partenere EU-CONEXUS pot solicita finanțare pentru a dezvolta proiecte de inovare și cercetare colaborativă.

Fondul de dezvoltare a proiectului va spori participarea partenerilor EU-CONEXUS la apelurile de cercetare și inovare pentru propuneri (precum Belmont Forum, H2020, ERA-NET…) de dimensiuni europene sau internaționale. Cererile pot fi trimise oricând, întrucât acest apel va fi deschis până la data de 31.08.2022.

Criterii de eligibilitate

 • Cercetători din cel puțin trei universități partenere EU-CONEXUS (parteneri și/sau parteneri asociați) diferite trebuie să fie implicați în propunerea de Proiect.
 • Coordonatorul propunerii de Proiect poate fi din afara consorțiului EU-CONEXUS.
 • Sunt necesare identificarea apelului de cercetare și inovare pentru propuneri și un rezumat al planului propunerii de Proiect.
 • Propunerea de Proiect trebuie să fie înscrisă la apelul pentru propuneri identificat. Se va solicita rambursarea finanțării, dacă propunerea nu este prezentată structurilor administrative de supraveghere a echipelor de proiect.

Criterii de finanțare*

 • Costurile eligibile sunt legate de dezvoltarea Propunerii, cum ar fi costurile de organizare, călătorie și subzistență pentru întâlnirile de dezvoltare a proiectului. Alte costuri, precum pentru serviciile de consultanță, pot fi de asemenea puse la dispoziție. Se solicită (în formularul de aplicare) o cerere detaliată a bugetului/finanțării.
 • Beneficiarii eligibili sunt doar cele șase universități partenere EU-CONEXUS. Alte organizații participante și partenerii asociați pot participa, dar nu vor beneficia de finanțare.
 • Se acordă cel mult 4000 de euro pentru fiecare Propunere. Se poate aloca o sumă mai mare, în baza unei justificări.
 • Finanțarea fiecărei Propuneri se alocă partenerilor implicați, conform costurilor reale.

Reguli de selecție

Șeful proiectului EU-CONEXUS trebuie să trimită formularul de aplicare completat către EU-CONEXUS la următoarea adresă de e-mail: research-projects@eu-conexus.eu

Va avea loc o evaluare în două etape:

 • Prima etapă de evaluare va examina conformitatea cu apelul și eligibilitatea tehnică printr-o mică echipă, formată din șeful JRSC și o persoană numită de Universitatea La Rochelle.
 • Aplicațiile vor fi apoi evaluate de membrii JRSC în timpul întâlnirilor obișnuite ale acestora (o dată la 2 luni), pe baza criteriului calitativ al Propunerii. În cazul în care va fi nevoie, JRSC va organiza, în mod excepțional, o întâlnire pentru a evalua aplicația.
 • O copie a propunerii de Proiect va fi trimisă membrilor JRSC care au semnat un „Acord de confidențialitate” pentru toate Propunerile trimise.

Procesul de diseminare

Șeful de proiect va lua la cunoștință rezultatul evaluării via e-mail. El/Ea își va informa colaboratorii de rezultate.

Contacte:

Contact e-mail: research-project@eu-conexus.eu

FORMULAR DE APLICARE

REGULAMENT

*Universitatea La Rochelle este reprezentantul legal al consorțiului EU-CONEXUS în ceea ce privește gestionarea Fondului de dezvoltare a proiectului. Cheltuielile trebuie să fie în conformitate cu regulamentul LRUniv privind cheltuielile. În cazul în care cheltuielile depășesc normele menționate, va fi solicitată o factură separată ce conține diferența sumei totale alocate de EU-CONEXUS prin intermediul Fondului de dezvoltare a proiectului.