Programele EU-CONEXUS de predare, cercetare și inovație includ totalitatea problemelor sociale, economice și de protejare a mediului înconjurător și oportunitățile cu care zonele de coastă se confruntă în prezent. Provocările actuale cu privire la zonele urbane și semiurbane de coastă necesită management integrat, evaluare a riscurilor și planificare prin colaborare între sectoare și discipline.

Considerând cele mai importante provocări actuale de natură socială, economică, tehnică și de mediu cu impact asupra zonelor de coastă, noile programe de studiu și oferte academice se vor concentra pe patru dimensiuni de studiu interdisciplinare:

  1. Centrul de interes „Mediu și biodiversitate” analizează riscurile și oportunitățile ecosistemului: de exemplu, biodiversitatea, caracteristicile zonei de coastă, fluxurile  migratorii, calitatea vieții în zonele de coastă, biotehnologia/sănătatea, peisagistica, aspectele juridice și ingineria maritimă. 
  1. „Transformare digitală”, una dintre principalele tranziții care au impact asupra societăților noastre, presupune studii privind implicațiile juridice, administrative și  culturale ale dematerializării și valorificării resurselor materiale (patrimoniul cultural) sau digitale (protecția datelor, securitatea datelor, democratizarea „internetului obiectelor”, resursele umane digitale). 
  1. Dimensiunea „Energie și construcții durabile” este studiată în laboratoarele care lucrează la microclimatul de construcție/urban, la eficiența ecologică energetică, la rezistența (durabilitatea) materialelor și a lucrărilor de construcții. 
  1. Centrul de interes „Cultură, societate, organizare, educație” se fundamentează pe o perspectivă a științelor sociale și umaniste și încearcă să definească ceea ce înseamnă „a trăi într-o zonă urbană de coastă”, în special ținând cont de aspectele legate de durabilitate și, prin urmare, referindu-se la celelalte trei dimensiuni: mediul, construcțiile durabile și transformarea digitală. 

Programe de studiu

Universitățile partenere EU-CONEXUS oferă o gamă largă de programe specializate în următoarele grupuri de discipline, care acoperă dezvoltarea durabilă inteligentă a zonelor urbane de coastă din punct de vedere global:

Mediu și biodiversitate

Biotehnologie/Biochimie (AUA, LRUniv, UCV)

Zoologie/Biologie sistematică/Medicină veterinară (AUA, UCV)

Științe marine/Hidrologie marină/Oceanografie (UCV, KU)

Ingineria și Știința Mediului/Protecția mediului/Ecologie (AUA, KU, LRUniv)

Geologie/Geofizică/Geografie (LRUniv)

Științe ale mediului de coastă/Ingineria și Știința mediului acvatic (LRUniv, UTCB)

Energie și construcții durabile

Studii nautice/Inginerie marină și tehnologia transportului maritim (UNIZD)

Utilizarea resurselor naturale/Agrotehnică/Prelucrarea petrolului și gazelor/Resurse regenerabile (AUA, LRUniv, KU)

Ingineria construcțiilor/Inginerie civilă/Inginerie structurală (UTCB, KU, LRUniv)

Dezvoltare urbană și regională (UTCB)

Inginerie geotehnică/Inginerie hidrotehnică (UTCB)

Transformare digitală

Inginerie electrică/Robotică/Automatizare și informatică aplicată (KU, UTCB)

IT/Științe informatice/Știința calculatoarelor/Ingineria sistemelor informatice tehnice (KU, UNIZD, LRUniv)

Securitate Digitală (LRUniv)

Inovare tehnologică în educație (UCV)

Cultură, Societate, Organizare și Educație

Management/Administrație/Antreprenoriat (LRUniv, UCV, UNIZD, AUA)

Drept (LRUniv, UCV)

Educație (LRUniv, UCV, UNIZD, KU)

Relații publice/Psihologie/Resurse Umane (UCV, UNIZD)

Recreare și turism (KU, UNIZD)

Limbă, literatură și studii de istorie  (LRUniv, UNIZD, UTCB)