Structura organizațională

Structurile de conducere ale EU-CONEXUS

Consiliul director 
În primii trei ani ai stadiului de proiect, partenerul coordonator (LRUniv) va prezida Consiliul director. Ulterior, acesta va cuprinde președinții și vicepreședinții instituțiilor membre și va fi prezidat de unul dintre președinții instituțiilor partenere, care va fi ales o dată la doi ani. 
Consiliul comun de AdministrațieFormat din directorul executiv al LRUniv validat de către Consiliul director al LRUniv și de liderii WP, Consiliul comun de Administrație va fi responsabil cu gestionarea zilnică a activităților academice și administrative curente. 
Consiliul Academic comun și Comitetele aferente Programului pentru dezvoltarea academică a EU-CONEXUSVa fi format din personalul didactic și de cercetare al EU-CONEXUS și din studenții fiecărei instituții partenere.
Consiliul financiar si administrativVa oferi sprijin și va da sfaturi cu privire la problemele financiare și administrative.
 Va fi format din trei membri ai personalului administrativ, desemnați de către instituțiile partenere. 
Consiliul Consultativ Extern cuprinzând acționari ai companiilor publice și private (de ex. parteneri asociați, parteneri internaționali)Va asigura evaluarea și controlul calității strategiilor și activităților. Consiliul director va nominaliza membrii aferenți și ar trebui să fie format din cel puțin un reprezentant de la fiecare instituție parteneră din cadrul regional. 

Structurile comune de Asistență ale EU-CONEXUS

Structurile comune de Asistență ale EU-CONEXUS cu personalul relevant al instituțiilor partenere cuprind: 

  • Departamentul de Comunicare și Diseminare  
  • Oficiul de Mobilitate  
  • Comitetul Comun de Organizare a Cercetării  
  • Departamentul de Relații Publice și Comerciale   
  • Comitetul de Organizare a Relațiilor Internaționale  
  • Departamentul Campus Inteligent