Pentru a dezvolta zona noastră comună de cercetare, partenerii EU-CONEXUS au început să își armonizeze protocoalele și procesele de cercetare. Ca urmare, EU-CONEXUS produce manuale multilingve de laborator (MLM).

Fiecare protocol este formatat conform unui șablon armonizat al protocolului de laborator. Șablonul este disponibil în engleză și în cele 6 limbi EU-CONEXUS.

Fiecare protocol/JSOP este în limba engleză și în limba maternă a laboratorului de origine.

Un manual multilingv comun de laborator (MLM) al procedurilor generale de siguranță în laborator, care conține reguli generale de siguranță aplicate în laboratoarele EU-CONEXUS, este publicat în engleză și în toate limbile EU-CONEXUS (FR, CR, GR, LT, RO, SP). De asemenea, un formular de consimțământ privind siguranța în laborator este disponibil pentru cercetătorii și studenții care aparțin de JRI[1].


[1] Justice Resource Institute

Cercetătorii și studenții din JRI sunt invitați să aplice aceste protocoale în cazul în care sunt legate de activitățile lor de cercetare. Acest lucru le-ar permite să efectueze proceduri armonizate în cadrul EU-CONEXUS și să producă rezultate fiabile, reproductibile și de înaltă calitate.

Pentru a îmbunătăți cunoștințele științifice și instruirea în laborator, va fi produs un material educațional care cuprinde îndrumări audio și vizuale. 

Accesul la material va fi disponibil prin campusul inteligent EU-CONEXUS pentru pregătirea rapidă a studenților în timpul studiilor, pentru mobilitatea cercetătorilor, pentru stagiatură sau pentru perioadele de studiu privind învățarea continuă (în curs de dezvoltare).