Universitățile partenere EU-CONEXUS au lansat apeluri privind mobilitatea colectivului de cercetători

Pentru a susține Aria Comună de Cercetare, cele șase universități partenere EU-CONEXUS au lansat un apel privind mobilitatea colectivului de cercetători din cadrul alianței.

Fiecare universitate oferă colectivului său de cercetători (cercetătorilor/profesorilor universitari, doctoranzilor, cercetătorilor post-doctorali, tehnicienilor și personalului administrativ din cadrul cercetării) oportunitatea de a vizita o altă universitate parteneră sau asociată și unitățile/laboratoarele de cercetare ale acesteia sau de a participa la conferințe la fața locului. Proiectele se preconizează a fi realizate în colaborare și presupun vizite ale unui cercetător al instituției gazdă (identificată în aplicație) în cadrul infrastructurii/infrastructurilor și unității/unităților de cercetare.

Obiectivul este ca respectivii cercetători să colaboreze împreună, să fie instruiți privind unele protocoale și metode de lucru sau să stimuleze crearea unor noi proiecte comune de cercetare în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a zonelor de coastă. 

Universitățile vor finanța costurile de mobilitate (călătoriile, subzistența), conform propriilor norme instituționale.

Cercetătorii care au dizabilități/nevoi speciale pot solicita acordarea unui sprijin financiar suplimentar.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați responsabilul cu mobilitatea din cadrul fiecărei universități:

Universitye-mails
LRUnivResponsabil cu mobilitatea din cadrul LRUniv
AUAResponsabil cu mobilitatea din cadrul AUA
UTCBResponsabil cu mobilitatea din cadrul UTCB
KUResponsabil cu mobilitatea din cadrul KU
UCVResponsabil cu mobilitatea din cadrul UCV
UNIZDResponsabil cu mobilitatea din cadrul UNIZD