Ce este Inițiativa privind legitimația europeană de student?

Procedurile administrative online simple și sigure și punerea informațiilor la îndemâna studenților sunt esențiale pentru a spori mobilitatea studenților în întreaga Europă și pentru a promova participarea studenților la activități educaționale și culturale – în conformitate cu viziunea pentru un Spațiu European al Educației.

Inițiativa privind legitimația europeană de student va dezvolta un ghișeu online unic prin intermediul aplicației mobile Erasmus+ pentru ca studenții să gestioneze toate etapele administrative ale perioadei lor de mobilitate, înainte, în timpul și după șederea lor. Acesta va permite studenților să găsească toate informațiile de care au nevoie pentru a avea o experiență de mobilitate de înaltă calitate în străinătate. 

Obiectivul este implementarea în amănunt a acestei inițiative în 2021 de către toate instituțiile de învățământ superior care participă la viitorul program Erasmus. Până în 2025, toți studenții din Europa ar trebui să se poată bucura de beneficiile Inițiativei privind legitimația europeană de student. Pentru a afla mai multe, vă rugăm să vă alăturați seminarului nostru web – Erasmus Goes Digital!

Care sunt beneficiile Inițiativei privind legitimația europeană de student?

În deplină conformitate cu legislația UE privind protecția datelor cu caracter personal, legitimația va garanta un schimb sigur de informații despre studenți și va permite o tranziție fără probleme între instituțiile de învățământ superior. În plus, legitimația va oferi studenților șansa de a accesa cursurile și serviciile online oferite de alte instituții de învățământ superior. 

Acest lucru nu numai că va facilita mobilitatea virtuală și învățarea mixtă, ci, de asemenea, Inițiativa privind legitimația europeană de student le va oferi studenților o gamă mai largă de opțiuni în ceea ce privește programele pe care le pot urma. În timp, aceasta va permite studenților să se bucure de activități culturale din întreaga Europă la prețuri reduse. 

Beneficiile Inițiativei nu se adresează doar studenților, ci și instituțiilor de învățământ superior prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea sarcinii administrative, stimulând mobilitatea pentru toți. 

Având drept sprijin finanțarea oferită de programul Erasmus+ și de Institutul pentru interconectare la nivel european, proiectele digitale – Erasmus Without Paper, EMREX și legitimația europeană de student – vor fi extinse gradual începând cu 2019.  

Inițiativa privind legitimația europeană de student va fi în conformitate cu normele UE de identificare electronică (regulamentul eIDAS) pentru a oferi studenților încrederea necesară în procesul de autentificare și pentru a le permite să își descopere drepturile online. 

Prin urmare, inițiativa reprezintă un pas înainte în tranziția către o societate europeană digitalizată și un adevărat Spațiu european al educației, în care principiul se axează pe petrecerea timpului în străinătate pentru a studia și a învăța, iar excelența educațională este o realitate pentru toți.

Beneficiile Inițiativei privind legitimația europeană de student

Pentru studenți: 

  • Acces ușor la materialele de curs înaintea mobilității, înregistrare online la curs și recunoaștere automată a creditelor ECTS/SECT.
  • Acces imediat la serviciile oferite de universitatea gazdă, precum biblioteci, transport și cazare.
  • Reduceri oferite pentru activitățile culturale oriunde în UE.

Pentru Instituțiile De Învățământ Superior: 

  • Gestionare online fără dificultăți a întregului proces de mobilitate – de la selecția studentului până la recunoașterea creditelor ECTS/SECT.
  • Identificare online a studenților, schimb securizat și simplificat ale datelor studenților – inclusiv rezultatele academice – între instituțiile de învățământ superior. 
  • Reducere a sarcinii administrative asociate cu mobilitatea studenților.