Proiecte comune de cercetare

Institutele comune de cercetare vor urmări în mod activ implementarea unor Proiecte comune de cercetare de tip pilot în vederea obținerii diplomei comune de licență, a disertațiilor comune în domeniul științelor și a tezelor comune de doctorat, unor proiecte finanțate și a furnizării de servicii pentru industrie (inclusiv formare profesională). 

Pentru a putea asigura transferul eficient de cunoștințe și diseminarea activităților comune de cercetare, Institutele comune de cercetare vor organiza evenimente academice în comun, inclusiv seminarii, conferințe, etc., adresate publicului larg. 

Institutele comune de cercetare pot solicita, prin intermediul Comitetului comun de conducere a cercetării, finanțare din partea bugetului comun al EU-CONEXUS pentru a dezvolta proiecte cooperative care să fie supuse apelurilor pentru propuneri (fondul EU-CONEXUS de dezvoltare a proiectului). Aceste echipe implică cel puțin trei dintre instituțiile partenere EU-CONEXUS și studenți din ciclurile de licență și/sau master și/sau actori de natură publică, socială și/sau economică. 

Și, în ultimul rând, Institutele comune de cercetare, în strânsă colaborare cu JRSC, vor explora toate posibilitățile disponibile de finanțare a proiectelor comune de cercetare.