Institute Comune de Cercetare EU-CONEXUS

Obiective și scopuri: Organizații participante:
Institutul de Științele Vieții și Biotehnologie Promovarea și coordonarea activităților de cercetare comune de bază și aplicate în Științele Vieții, Sănătății și Agriculturii, inclusiv Acvacultură, Biotehnologie, Tehnologie Celulară, Medicină Veterinară, Științe Maritime, Medicină, Biologie Moleculară și Terapie Genetică, Cercetare Biomedicală și Clinică, Științe Nutriționale, Farmacie, Chimie etc.   AUA, UCV, LRU, KU 
Institutul de Științele Mediului și BiodiversitateESBI își propune să contribuie la provocările generate de transformarea mediului înconjurător, și anume adaptarea la schimbările globale (climatice, de mediu sau antropice) în termeni de riscuri, dar și de oportunități, datorită unei mai bune cunoașteri a serviciilor ecosistemice. Principalul său obiectiv de cercetare va fi analiza interacțiunilor dintre om, societate și mediu în zonele de coastă, în ceea ce privește calitatea vieții, fluxurile migratorii, dar și experiențele, utilizările și practicile teritoriului de coastă până la întrebări de guvernanță, politică publică și planificarea teritorială.  LRU, UCV, AUA, UNIZD, KU 
Institutul de Inginerie de Coastă Ambiția CEI este de a îmbunătăți eficiența energetică și de mediu, inclusiv utilizatorul, structura și dimensiunile rezistenței și durabilității pe un model multistructural: Materiale / Construcții / Sector / Oraș, ca răspuns la orientarea LUDI: L: Medii agresive, U: Construcții, D: Materiale, I: Digitalizare în turnare, modelare și materiale. Institutul va lucra la îmbunătățirea calității mediilor interioare: calitatea aerului interior, confort termic, acustic, luminos, optimizarea planificării urbane (prin planificare urbană în afara arhitecturii, prin limitarea ICU, prin păstrarea calității aerului exterior, prin revegetare ), și durabilitatea materialelor și structurilor și eficiența ecologică clădirii: îmbunătățirea duratei de viață, dezvoltarea materialelor ecologice, ușurarea structurilor, sporirea performanței acestora (în special energia), limitarea riscurilor (de transport în medii ostile).LRU, UTCB, UNIZD
Institutul de Științe Sociale, Culturale și Umane Acest institut va face parte dintr-un program de Științe Umane și Sociale și rezultând, așadar, abordarea umană a Dezvoltării Urbane, Durabile și Inteligente a Zonelor de Coastă, care se concentrează pe locul omului și al societății în zonele de coastă. Se va concentra, în mod specific, asupra modurilor de a locui în zonele de coastă și de desfășurare a diverselor activități (de exemplu, turismul), timpul îndelungat care caracterizează abordarea istorică a acestor locuri particulare, numeroasele mize culturale rezultate, aspectele internaționale și multiculturale ale acestor spații de tranziție, problemele guvernării teritoriale, normele și regulile prin care se reglementează zonele de coastă create de om.LRU, UCV, UNIZD, AUA