Cercetare

Obiectivul final al EU-CONEXUS este să devină lider mondial în ceea ce privește învățământul superior și cercetarea în domeniul dezvoltării durabile inteligente a zonelor de coastă, cu perspectiva dezvoltării dincolo de dimensiunea consorțiul său fondator. 

Instituțiile partenere ale Universității Europene vor crea un program de predare și cercetare interdisciplinară, multidisciplinară și intersectorială într-o relație strânsă cu mediul lor socio-economic, care să poată răspunde nevoilor actuale ale industriilor conexe, pentru a susține inovația regională, dezvoltarea și încurajarea unei mentalități antreprenoriale a studenților lor.

Noile planuri de învățământ integrate la nivel transnațional combină metodele pedagogice de ultimă generație cu o cercetare bazată pe proiecte și inovație, în cooperare cu instituțiile publice și cu actorii socio-economici.

EU-CONEXUS a stabilit un Fond de Dezvoltare a Proiectului pentru noi propuneri de proiecte. Pentru mai multe informații, verificați aici.