Tko smo mi

MI SMO

savez devet europskih sveučilišta posvećenih razvoju znanstvenih istraživanja i inovacija u području pametne i održive urbane obalne održivosti (SmUCS).

PROMOVIRAMO

europske vrijednosti i identitet okupljanjem nove generacije europskih građana.

MI STVARAMO

jedinstven način učenja i istraživanja kroz institucionalno usklađivanje i mobilnost za sve, oblikovanje regionalne politike i promicanje kulturnih vrijednosti zemalja partnera.

MISIJA

Europsko sveučilište za pametnu urbanu obalnu održivost – EU-CONEXUS posvećeno je ustroju novog institucionalnog okvira za visoko obrazovanje u Europi, a koji omogućuje istinski europski način učenja i istraživanja kroz institucionalnu harmonizaciju i mobilnost za sve. 

IZJAVA O MISIJI

VIZIJA

Europsko sveučilište za pametnu urbanu obalnu održivost – EU-CONEXUS je integrirana međunarodna visokoobrazovna i istraživačka alijansa posvećena pametnom i održivom upravljanju urbanim obalnim područjima iz globalne perspektive. Tematski fokus daje EU-CONEXUS-u jedinstvenu konkurentsku prednost jer je dobro pozicioniran za prikupljanje i izgradnju komplementarne tematske stručnosti svih svojih partnera i regionalnih ekosustava kroz inter- i transdisciplinarne pristupe.

Sveučilišta su raspoređena diljem Europe, pokrivajući sva europska obalna područja. Svi uključeni studenti, nastavnici, istraživači i osoblje imaju mogućnost studirati, podučavati, istraživati, inovirati i raditi na europskoj razini.

CILJEVI

Osigurati zajedničke europske studijske programe i stupnjeve

dosegnuti mobilnost studenata i akademskog osoblja od oko 50%

ustrojiti međusveučilišni 'kampus' visokog obrazovanja temeljen na bliskoj akademskoj i administrativnoj integraciji

integrirati preddiplomske, magistarske i doktorske programe za zajedničko osnaživanje obrazovanja, istraživanja i inovacija

integrirati multidisciplinarne, višejezične i inovativne zajedničke obrazovne programe

približiti obrazovanje i istraživanja poslovnom okruženju i javnima politikama

približiti obrazovanje i istraživanja poslovnom okruženju i javnima politikama

Tematski fokus

Pametno i održivo upravljanje obalnim prostorima (engl. SmUCS) za EU-CONEXUS znači da će usmjeriti svoje obrazovne, istraživačke i inovacijske aktivnosti, kao i dijeljenje znanja, na definiranje, razumijevanje i rješavanje društvenih izazova s kojima se suočavaju zajednice iz urbanih i poluurbanih priobalnih područja (rijeka, mora i oceana).

Pametno i održivo upravljanje obalnim prostorima (SmUCS) nije orijentirano isključivo na sadržaje unutar tematskog okvira, već na rješavanje stvarnih, svakodnevnih i sve izraženijih budućih izazova u području obrazovanja i istraživanja.

Obalni su prostori poveznica između kopnenih i priobalnih morskih područja gdje su društvene i gospodarske aktivnosti u interakciji s vrlo vrijednim i jedinstvenim obalnim ekosustavima. Društveno-ekonomske aktivnosti obalnih područja izravno i neizravno su povezane, te istodobno utječu i na ekosustave kroz pružanje usluga i stvaranja dodatne vrijednosti. Funkcioniranje i razvoj urbanih obalnih zajednica i okoliša u kontekstu klimatskih promjena i pojačanog antropogenog pritiska glavni su izazovi koji se rješavaju u okviru pametnog i održivog upravljanja obalnim prostorima.

Osiguravanjem održivih, pametnih i rješenja usklađenih s prirodom, EU-CONEXUS postiže ključne ciljeve održivosti, pomaže smanjiti negativne utjecaje na obalne ekosustave i odgovara na sadašnje te predviđa buduće izazove.

Primjeri za istraživanje i obrazovanje u područjima koja su obuhvaćena zajedničkim istraživačkim institutima su:

  • Upravljanje obalnim područjem i obalno inženjerstvo (kulturna baština, ekološka pravednost, politika ribarstva, razumijevanje načina korištenja obale, obnovljiva energija na kopnu/moru – izgradnja i rad objekata, zakonodavstvo i dr.)
  • Obalni ekosustavi sa svojim društvenim i prirodnim komponentama i dionicima (očuvanje bioraznolikosti, poboljšanje kvalitete voda, upravljanje vodnim resursima, održivi turizam, logistika, životni ciklus voda, malo i srednje poduzetništvo, kružno gospodarstvo i dr.)
  • Dobrobit obalnih zajednica i poboljšanje kvalitete života (obrazovanje građanstva i osnaživanje svijesti o prirodnim resursima, prevencija tjelesnih i psihičkih bolesti, zdrave navike i dr.)

DISCLAIMER: Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EACEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Info banner

See us